3: Buscant a Jaume I per València

3.10: El Tribunal de les Aigües

És el tribunal més antic que coneixem, es reunixen els dijous en una porta de la catedral quan les campanes del Micalet donen les 12h. Ja existia en la València musulmana, la catedral llavors era la gran mesquita, i diuen que també va funcionar amb els romans i encara hui existix amb plens poders per a resoldre conflictes per l'aigua de reg entre els agricultors de l'horta valenciana.

Ho anomenem ací perquè quan Jaume I el conquistador es va fer amb la ciutat, en 1238, va confirmar, en el Fur XXXV, tots els privilegis que tenien els regadius quan València era musulmana: "segons que antigament és e Fo establit e acostumat en temps de serrahins" ("segons d'antic és i va ser establit i acostumat en els temps dels sarraïns").

Click per a ampliar   Click per a ampliar
Tribunal de les Aigües, ja existía en la Valencia musulmana i alguns diuen que abans també hi era. Click per a ampliar

 

Portal de Valldigna s. XV | El Tribunal de les Aigües | La Porta del Palau o de la Almoina, a la Catedral