2: Hem d'investigar

2.8: Llibres i documents d'un rei

Llibre dels Furs

Els Furs de València (furs de València), Furs del Regne de València o Furs Valencians van ser les lleis del territori de València durant més de quatre segles, des de 1251, quan Jaume I els va jurar i va promulgar en una reunió de les Corts Valencianes el mateix any, fins a 1714.

És molt important que el rei jurara els furs perquè açò significava que ell i els seus descendents també estaven obligats a respectar i complir eixes lleis de València.

Este jurament del rei als Furs va suposar la constitució del Regne de València com a estat sobirà.

Click per a ampliar Click per a ampliar
Llibres i documents d'un rei i Furs Valencians. Click per a ampliar

Llibre dels Feyts o Llibre dels Fets

El "Llibre dels Feyts" o "Crònica de Jaume I". En el monestir d'El Puig es pot contemplar un facsímil* d'este llibre que hui es conserva en la Biblioteca Universitària de Barcelona.

Està escrit sobre pergamí que és la pell d'un animal preparada per a poder escriure sobre ella. Té 552 inicials decorades amb arabescos i tretze inicials més gran amb la figura del rei Jaume en distintes formes. Va ser escrit en el monestir de Poblet per En Celestino Destorrens, que ho va acabar el 17 de setembre de 1343.

El "Llibre dels Feyts" o "Crònica de Jaume I", compta amb molt de detall i any darrere d'any els fets importants i no tan importants que van ocórrer durant el seu regnat, els antecedents de família, les conquistes dels regnes...

*Facsímil: Perfecta imitació o reproducció d'una firma, d'un escrit, d'un dibuix, d'un imprés, etc.

Click para ampliar Click para ampliar   Click para ampliar
El "Llibre dels Feyts" o "Crónica de Jaime I". Click para ampliar

Llibre del Repartiment

En el "Llibre del Repartiment" el rei va fer que s'escrigueren fil per randa totes les donacions de les terres i cases que ell va fer per a les persones que li van ajudar en la conquesta de València.

 

Moneda del Regne de València

Diners de Jaume I a València. Esta és la moneda que usaven.

Conquesta de València | Llibres i documents d'un rei | Vídeo 5: Retrat de Jaume I