2: Hem d'investigar

2.4: Com eren els assetjaments als castells

Els castells quasi sempre eren atacats i negociaven la rendició abans de l'atac. Si es començava l'assetjament i el castell es rendia sense motiu de pes, era considerat un deshonor, sobretot per als defensors.

Era més fàcil defendre que atacar un castell.. Era suficient una xicoteta quantitat de gent per a defendre la fortalesa, en canvi per a atacar-lo es necessitava tot un exèrcit. A vegades no deixaven refugiar-se als llauradors perquè el menjar els durara més temps als soldats. Per a conquistar les fortaleses feien el següent:

Els atacants utilitzaven arcs i fletxes, llances, ballestes i espases, però també catapultes, escales i torres d'assalt.

Per a defendre's dels assaltants es cavaven fossats d'aigua, construïen rases que reomplien de qualsevol tipus de materials (terra, troncs, pedres...) i els tiraven oli bullint, fletxes, pedres i qualsevol cosa que poguera produir ferides.

assetjaments als castells

Vídeo 4: Cançó de Jaume I | Com eren els assetjaments als castells | La València musulmana