2: Hem d'investigar

2.2: Escut i espasa de Jaume I

L'espasa i l'escut del Rei Jaume I, el Conqueridor, estan en el Museu Històric Municipal de València.
Però en el monestir del Puig hi ha una reproducció, és la de la foto.

Vídeo 2: Hem d'investigar | Vídeo 3: Escut i espasa de Jaume I | Vídeo 4: Cançó de Jaume I