2: Hem d'investigar

2.1: Hem d'investigar

Hem estat en la classe d'ordinadors buscant coses de Jaume I. He trobat que va nàixer a Montpeller el 2 de febrer de 1208 i que va morir a València el 27 de juliol de 1276 quan tenia 68 anys.

Vídeo 1: Què sabem de Jaume I? | Vídeo 2: Hem d'investigar | Vídeo 3: Escut i espasa de Jaume I